書籍《學儒學出好運氣》

用贝宝PayPal取得

Isikan Borang Ini Untuk Membantah Pendapat Memansuhkan Sekolah Vernakular

https://docs.google.com/forms/d/1zri6vtyO_4y56YrJYcr_eeXjKTpcgtV9HP24NIknDIU/viewform?c=0&w=1

Di bawah adalah komen saya tentang isu ini:

1) Untuk menjamin keharmonian pelbagai kaum, segala polisi kerajaan haruslah berdasarkan fakta, bukan perkauman.

2) Untuk memupuk perfahaman di antara pelbagai kaum. Selain daripada mendoring kaum minoriti untuk memahami agama, budaya, bahasa dan sejarah kaum majoriti dengan lebih mendalam, kerajaan juga harus mendorong kaum majoriti untuk memahami agama, budaya, bahasa dan sejarah kaum minoriti dengan lebih mendalam. Cara-cara ini adalah "Mutual Understanding".

3) Bilangan pelajar kaum bumiputra adalah amat besar dalam sekolah vernakular. Salah satu contoh adalah terdapat 10% pelajar S.R.J.K (c) adalah kaum bumiputra. Ini adalah bukti S.R.J.K(c) tidak menerima pelajar daripada kaum yang tertentu sahaja.

4) Sekolah satu aliran akan diterima oleh semua kaum Malaysia sekiranya murid-murid boleh belajar dengan bahasa ibunda mereka, termasuk mereka yang duduk di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan hak mengguna bahasa ibunda demi mendapatkan ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan.

评论

此博客中的热门博文

巴生大肥麵粉糕 Fatty Mee Hoon Ker @ Klang

昔加末兩天一夜或一日游美食與華教行

雙溪威華紳風味食館 Hua Xing @ Sungai Way